Pomoce dla słabowidzących

Osoby słabowidzące, to pacjenci, których narząd wzroku (tj. oczy, mózg i/lub elementy łączące te dwie struktury) nie funkcjonuje prawidłowo na skutek choroby lub urazu. Uszkodzone tkanki uniemożliwiają im uzyskanie tak dobrego obrazu obserwowanych przedmiotów, jakim mogą cieszyć się ludzie zdrowi. Nie oznacza to jednak, że tacy pacjenci są całkowicie niewidomi. Zajmują oni jednak szczególne miejsce pomiędzy grupą osób zdrowych i niewidomych.

Słabowidzący, to osoby, które pomimo korzystania z okularów korekcyjnych mają trudności z wykonywaniem czynności, do których potrzebny jest wzrok, ale mogą sobie pomóc wykorzystując:

 • pewne szczególne techniki kompensujące niedoskonałość wzroku,
 • pomoce optyczne,
 • inne pomoce rehabilitacyjne (np. nieoptyczne lub elektroniczne),
 • poprzez dostosowanie środowiska, w którym żyją do swoich potrzeb.

Wśród pacjentów słabowidzących są osoby zarówno ze znacznie obniżoną ostrością widzenia, jak i ubytkami w polu widzenia czy oczopląsem. Wszystkie te stany mogą ze sobą współistnieć u jednego pacjenta, dlatego problem słabowidzenia jest tak złożony i wymaga niestandardowych rozwiązań.

Pomoce wzrokowe dla osób słabowidzących można podzielić na:

 • optyczne:
  • lupy (kieszonkowe, ręczne lub stojące, podświetlane i niepodświetlane, lupy jasnego pola itd.)
  • teleskopy
  • okulary lupowe
  • okulary lupowe z pryzmatami
  • okulary lornetowe
  • nakładki powiększające
 • nieoptyczne:
  • filtry barwne
  • powiększona czcionka
  • akcesoria piśmiennicze (typoskopy, flamastry, kolorowe nakładki na tekst itd.)
  • mówiące, dotykowe lub kontrastowe przedmioty codziennego użytku (np. zegarki, termometry, telefony komórkowe, sprzęty AGD),
 • elektroniczne:
  • lupy elektroniczne
  • stacjonarne i przenośne powiększalniki elektroniczne.

Niezrównaną pomocą dla pacjentów słabowidzących jest także odpowiednie oświetlenie.

Pomoce wzrokowe dla osób słabowidzących już wkrótce w naszej ofercie!

Zapraszamy do zapoznania się naszymi aktualnymi aukcjami >>